De danske regler for transport af køer og kalve

Transport

Oksekødets vej fra stalden til køledisken er brolagt med regler for dyretransport. Love for, hvordan dyrene skal transporteres til slagteriet, er med til at sikre, at de bliver belastet mindst muligt undervejs.

Når koen eller kalven skal slagtes, gælder der særlig lovgivning for, hvordan og hvor længe dyrene må transporteres til slagteriet. Det skal sikre, at dyrene ikke lider overlast i transporten

Hvilke dyr må transporteres?

Først og fremmest skal dyret være transportegnet – hvis koen for eksempel er syg eller højdrægtig, gælder der endnu skrappere regler for transporten. Dyr, der kan gøre skade på hinanden, skal holdes adskilt, hvilket vil sige, at store dyr ikke transporteres med små dyr, hvis der er risiko for, at det kan skade dyrene under transporten.

Transportøren – personen, der kører dyretransporten – skal være uddannet i at transportere dyr. Så kan han eller hun vurdere, om reglerne bliver overholdt, så dyrene kan transporteres uden at lide skade.

Hvor længe må dyrene transporteres og hvordan?

Langt de fleste transporter af slagtedyr i Danmark varer mindre end 8 timer. Hvis dyrene skal transporteres længere end 8 timer, gælder der skærpede krav til transporten.

Den lastbil, som dyrene bliver transporteret i, skal være godkendt til formålet. Der skal være halm eller savsmuld i bunden af lastbilen til at opsuge urin og ekskrementer, og der skal være tilstrækkelig ventilation. Der er også krav til, hvor meget plads dyrene skal have, så de ikke maser hinanden. Hvis det er nødvendigt, skal dyrene have vand og foder undervejs.

Læs mere om transport af kreaturer til slagteri og om kravene for transport af husdyr.