Hvordan slagter man en ko?

Slagteri

Ved slagtning af køer er hvert enkelt trin i slagteprocessen nøje tilrettelagt. På den måde sikrer slagteriet, at både dyrevelfærd og fødevaresikkerhed tilgodeses. Samtidig sørger slagteriet for, at så meget af slagtekroppen som muligt bliver udnyttet optimalt.

Når koen er blevet slagtet, deles den i mange dele for at få mest muligt ud af dyret.

  • Først skæres det nederste af for- og bagben, yver eller testikler af. Huden trækkes derefter af slagtekroppen, hvor det tilstræbes, at der kommer så få skader i huden som muligt, så huden beholder dets værdi. Huder bruges til mange ting, fx til læderindtræk i biler. Huderne har meget forskellig kvalitet og klassificeres i 72 forskellige klasser.
  • Dernæst skæres hovedet af. Kraniet med hjerne og øjne fra dyr over en lovbestemt alder sorteres fra og brændes. Det sker, fordi det er i disse dele af dyret, at kogalskab sidder, hvis koen er smittet. Med den metode fjernes risikoen for smitte med kogalskab.
  • Derefter tages mave, tarme og organer ud af kroppen og slagtekroppen deles i to halvdele ved at skære dyret på langs.
  • Slagtekroppen vejes og klassificeres, så slagterierne kan afgøre, hvor meget kødet er værd, og hvor mange penge landmanden skal have for dyret. I klassificeringen indgår slagtekroppens vægt og alder, muskelfylden, fedningsgrad og farve. Den videre udskæring afhænger af, hvor og hvordan kødet skal afsættes.
  • Slagtekroppene bliver hængt i et kølerum, hvor temperaturen er 2-3 grader. Her skal slagtekroppen hænge i et til to døgn, så den bliver nedkølet til under syv grader, hvilket forhindrer vækst af skadelige bakterier.
  • De halve slagtekroppe deles typisk i to dele – en bagpart (kaldet ”pistol”), der består af bagkroppen og ryggen, og en forpart (kaldet ”vinge”) som består af forenden og brystet. Bagparten indeholder det møreste og mest værdifulde kød.

    Læs mere om slagtning af kvæg her.