Halalslagtet oksekød

oksekødsgrafik

Mange ved ikke hvad religiøs slagtning, eksempelvis halalslagtning, egentlig er og tror, det betyder, at dyret ikke bliver bedøvet inden aflivning. Men faktisk er forskellen på en halalslagtning og en traditionel slagtning ikke særlig stor.

I denne artikel kan du læse om:

  • Hvad er forskellen på en halalslagtning og en traditionel slagtning?
  • Hvorfor slagtes nogle dyr religiøst, eksempelvis ”halal”, i Danmark?
  • Hvad med dyrevelfærden ved religiøs slagtning, såsom halalslagtning?
  • Har halalslagtning betydning for kvaliteten af kødet?
  • Hvad med halal-mærkning?
  • Er det hakkede kød i supermarkederne religiøst slagtet, eksempelvis halalslagtet?

Hvad er forskellen på en halalslagtning og en traditionel slagtning?
Ved halalslagtning i Danmark bedøves samtlige dyr inden selve aflivningen, hvorefter dyret bliver aflivet, ligesom det sker ved traditionel slagtning. Uanset hvordan et dyr slagtes i Danmark, stilles der de samme høje krav til dyrevelfærd. Forskellen på halalslagtet kød og kød slagtet på traditionel vis er den måde, dyret bedøves på. Men ved begge typer slagtning bruges der en maskinel ordning, der slår dyret for panden for at bedøve det.

Efter dyret er bedøvet, enten ved en halalslagtning eller ved en traditionel slagtning, skæres dyrets pulsåre over. Ved halalslagtning sker det ved et snit på tværs af halsen, mens det ved den traditionelle slagtning enten kan ske ved et længdesnit i dyrets brystindgang eller ved et snit på tværs af halsen. Ved halalslagtning skal snittet i halsen foretages af en slagter, og der skal samtidig afsiges en muslimsk bøn. Det er altså formen for bedøvelse og evt. måden halssnittet lægges på, som er forskellen på halalslagtning og konventionel slagtning.

I Dyrenes Beskyttelse fokuserer man udelukkende på de dyrevelfærdsmæssige aspekter af de forskellige slagte- og bedøvelsesmetoder. De siger følgende; ”Køber du kød fra dyr slagtet lovligt i Danmark, kan du med andre ord regne med, at det er sket med forudgående bedøvelse”.

Se her, hvad Dyrenes Beskyttelse mener om slagtemetoder.   

Hvorfor slagtes nogle dyr religiøst, eksempelvis ”halal”, i Danmark?
Religiøst slagtet oksekød, eksempelvis halalslagtet oksekød, sælges over hele verden og udgør en stor del af det samlede marked for handel med oksekød. Den danske oksekødsbranche producerer mange forskellige fødevarer til mange forskellige grupper i befolkningen: Økologisk såvel som konventionelt kød, religiøst såvel som traditionelt slagtet. Fælles for alle typerne af oksekød er, at de overholder de høje danske krav til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Hvad med dyrevelfærden ved religiøs slagtning, såsom halalslagtning?
Alle dyr i Danmark skal bedøves forud for selve aflivningen. Det betyder, at uanset om dyret slagtes på halal eller traditionel vis, så er dyret bedøvet fuldstændigt inden det bliver aflivet. Derfor er der ingen dyr der lider ved slagtning og aflivning i Danmark.

Lovgivningen vedrørende slagtning og aflivning er beskrevet dels i EU-lovgivningen, dels i en dansk bekendtgørelse. Fødevarestyrelsen skal give tilladelse til at foretage slagtning af dyr på slagterierne og Fødevarestyrelsen kontrollerer, at alle typer af slagtning foregår efter lovgivningen.

Har halalslagtning betydning for kvaliteten af kødet?
Nej, der er ingen kvalitetsmæssig forskel på traditionelt slagtet kød og kød, der er slagtet efter religiøse ritualer.

Hvad med halal-mærkning?
I EU er der ikke krav om, at religiøst slagtet oksekød skal mærkes. De danske slagterier er åbne over for en fælles international mærkningsordning af religiøst slagtet kød, eksempelvis halalkød, hvis ordningen gælder for dansk såvel som for udenlandsk kød. Men ifølge EU-lovgivningen kan Danmark, eller et andet medlemsland af EU, i dag ikke selvstændigt indføre en obligatorisk mærkning af fødevarer – det skal vedtages af samtlige lande i EU.

I dag kan der findes oksekødsprodukter fra udlandet i de danske kølediske, som kan være slagtet uden at følge de samme krav til dyrevelfærd og kontrol med slagtningen, som dem vi kender fra Danmark. Inden for EU er det kun i Danmark, Sverige, Slovenien og dele af Belgien, at der er et krav om bedøvelse af alle slagtedyr inden aflivningen.

Læs her om mærkning af slagtemetoder.   

Er det hakkede kød i supermarkederne religiøst slagtet, eksempelvis halalslagtet?
Danske slagterier er specialister i at bruge hele dyret, når de slagter, så man undgår madspild. På nogle af de eksportmarkeder, hvor forbrugerne efterspørger netop religiøst slagtet kød, kan man ofte sælge de kødprodukter, som de danske forbrugere normalt ikke efterspørger. Derfor afsættes de resterende dele af det halalslagtede dyr sammen med sortimentet af øvrige oksekødsprodukter på det danske marked.

Koen skal bedøves inden slagtning

Grafik med ko

I Danmark skal aflivning af køer, tyre og kalve ske så smertefrit og hurtigt som muligt. Det betyder, at dyr kun må aflives, hvis de er blevet bedøvet først.

Uanset om et dyr skal bedøves til traditionel slagtning eller religiøs slagtning, eksempelvis halalslagtning, sker det ved brug af en maskinel anordning, som bedøver dyret. Forskellen ligger i måden hvorpå dyret bedøves på. Det kontrolleres altid, at dyret ikke viser nogen tegn på bevidsthed efter bedøvelsen.

Straks efter at dyret er fuldt bedøvet, bliver det aflivet ved, at pulsåren skæres over, og blodet løber af kroppen, så dyret dør. Før slagteriarbejderne må aflive dyrene, skal de have bestået et kursus i bedøvelse og aflivning. Desuden skal alle slagterier have en dyrevelfærdsansvarlig, som har ansvaret for, at alle regler i forhold til beskyttelse af dyr ved slagtning og aflivning overholdes.

Læs mere om rituel slagtning her.