Dyrene kontrolleres inden slagtning

Dyrene kontrolleres

På slagteriet er der skrappe krav til, hvordan bedøvelse og slagtning skal foregå, så man sikrer den bedste dyrevelfærd.

På slagteriet bliver alle dyr kontrolleret af en dyrlæge inden slagtning. Desuden skal slagteriet kontrollere, at hvert enkelt dyr kan identificeres og er erklæret egnet til slagtning af landmanden. Det foregår ved opslag af øremærke-nummeret i en kvægdatabase, som fortæller om dyrets "Fødevarekædeoplysninger" er i orden. 

Hvis dyrene ikke bliver slagtet med det samme, opstaldes de i en stald, hvor de har adgang til vand og foder, og hvor de kan gå frit rundt. Det er vigtigt for dyrenes velfærd og kødets kvalitet, at dyrene ikke er stressede, når de slagtes, og derfor bruger nogle slagterier lyddæmpende bokse, som også begrænser, hvor meget køerne og kalvene kan se.