Hygiejne på slagterierne

HACCP

Der skal være styr på tingene, når der skal produceres fødevarer. Det er afgørende, at slagterierne har styr på hygiejnen og eventuelle smittekilder, for at du kan få mad med høj fødevaresikkerhed og høj kvalitet.

På et slagteri er det afgørende at de enkelte proesser foregår på en hygiejnisk måde. Alt udstyr og alle redskaber, der bruges i slagteprocessen er underlagt høje krav til hygiejne. Udstyret kan fx være produktionsudstyr, skæreborde, handsker og emballage. Det kaldes fødevarekontaktmaterialer (FKM), og disse må ikke påvirke fødevarens smag, lugt eller sundhed. 

Personalets hygiejne

Slagteriernes hygiejne er vigtig for fødevaresikkerheden på slagterierne. Ifølge de danske regler betyder det bl.a., at slagteriet dagligt skal udlevere rent arbejds- og fodtøj til de ansatte, og at det kun må bruges under arbejdet. Derudover må ansatte, der er smittet med en sygdom, som kan overføres gennem fødevarer, ikke arbejde med fødevarerne mens symptomerne er tilstede. Læs mere om hygiejnereglerne for en fødevarevirksomhed.

Omfattende rengøring

Rengøring er vigtig for at holde hygiejnestandarden på et ønskeligt niveau af hensyn til fødevaresikkerheden. Medarbejderne på slagteriet skal sikre en høj rengøringsstandard før og under produktion, så materialer, udstyr og lokaler ikke udgør en risiko for forurening (en kontamineringsrisiko).

Derfor foretages der som minimum en daglig, grundig rengøring, der skal sikre, at produktionslokaler, udstyr og inventar er egnet til at fremstille fødevarer. Desuden skal alle biler, der bliver brugt til transport til og fra slagteriet, altid vaskes og desinficeres, før de forlader slagteriet.

Rengøringen foretages enten af virksomheden selv eller af eksterne rengøringsfirmaer. Kvaliteten af rengøringen bliver kontrolleret efterfølgende og altid inden produktionen kan starte.

Læs mere om det klimaneutrale slagteri.