Sygdom og behandling af køer

Kitler

Det er en forudsætning for en moderne, effektiv og overskudsgivende oksekødsproduktion, at dyrene ikke har smitsomme sygdomme. Danmark har en lang historik med succesfuld kontrol og udryddelse af sygdomme.

Kontrol med og udryddelse af sygdomme hos kvæg sker med henblik på at forbedre velfærden hos dyrene, reducere overførslen af sygdomsfremkaldende smittestoffer, øge fødevaresikkerheden og lave en økonomisk rentabel produktion.

Nogle af de sygdomme, som er blevet udryddet i Danmark er: Kvægtuberkulose, IBR, kvægleukose, brucellose og mund- og klovsyge. BVD er næsten udryddet, og de sidste kvægbesætninger, der er smittet med Salmonella Dublin i Danmark er desuden ved at blive saneret . For at kunne reducere risikoen for gensmitte med disse og andre sygdomme kræves en god smittebeskyttelse på hver enkelt bedrift.