Kan køer få Salmonella?

Salmonellaovervågning

Du kender måske bedst Salmonella fra høns og mennesker, der er blevet syge. Men Salmonella er en bakterie, som alle levende væsner kan blive smittet af - også kvæg.

Én af Salmonellatyperne kaldes Salmonella Dublin, og det er den type Salmonella, kvæg er smittebærere af. Salmonella Dublin kan som andre salmonellatyper smitte fra dyr til menneske.

Der bliver dels gjort her-og-nu tiltag for at undgå, at nogen bliver syge af Salmonella Dublin, dels er der fokus på langsigtede indsatser, der skal mindske niveauet af Salmonella Dublin hos kvæg.

Læs mere om, hvordan du håndterer kød i køkkenet, så du indgår Salmonella og andre sygdomme.

Nul-tolerance sikrer forbrugerne mod Salmonella fra oksekød

I de danske slagterier er der nul-tolerance overfor Salmonella Dublin. Det betyder, at hvis en slagtekrop findes positiv for Salmonella Dublin, skal den enten destrueres eller varmebehandles, inden den frigives til konsum. Alle kvægbesætninger i Danmark tjekkes for antistoffer mod Salmonella Dublin enten gennem slagteblodprøver eller tankmælksprøver. Hvis der findes antistoffer, betyder det, at besætningen er smittet med Salmonella Dublin, og besætningen renses for smitten.

Slagterierne laver hver dag såkaldte svaberprøver på tilfældigt udvalgte slagtekroppe for hele tiden at overvåge, om et dyr skulle have fået salmonella.