Hvad er kogalskab?

Laboratorie

Kogalskab kaldes også for BSE. Det er en sygdom, der kan smitte fra syge køer til mennesker, dog har der har ikke været tilfælde af BSE hos dyr i Danmark i flere år.

Bovin Spongiform Encephalopati, forkortet BSE og populært kaldet kogalskab, er en sygdom, som rammer fuldvoksent kvæg. BSE forårsager ændringer i de smittede dyrs hjerne og centralnervesystem, der resulterer i, at dyret til sidst dør. Der er konstateret 15 tilfælde af BSE i Danmark siden år 2000, og der har ikke været registreret nogen tilfælde siden 2009.

Inficeret oksekød kan give kogalskab hos mennesker og forårsage en variant af sygdommen kaldet Creutzfeldt-Jakob sygdom (vCJD). Udbrud af den type Chreutzfeldt-Jacob sygdom er dog aldrig fundet i Danmark.

Arbejde og lovgivning for at undgå kogalskab

I Danmark er der en lovgivning, der skal sikre, at medarbejderne ude på landbrugene og på slagterierne tager en række forholdsregler, der skal forhindre smitte med BSE eller kogalskab. Kreaturslagterierne har siden februar 2000 ændret slagtemetoderne, så særlige risikomaterialer (kraniet med hjerne, øjne og rygmarv) fra de slagtede dyr bliver fjernet og brændt.

Siden 1990 har det været forbudt at fodre drøvtyggere med protein fra andre drøvtyggere. Forbuddet blev strammet i 1997, hvor det blev forbudt at bruge animalsk protein til fodring af drøvtyggere. Desuden er alle slagterier en del af et overvågningsprogram, hvor særligt udsatte slagtedyr testes for BSE.

Ubetydelig risiko for kogalskab i Danmark

I takt med at antallet af tilfælde med BSE er faldet, er reglerne på området ændret. Lande, hvor BSE er forekommet, er inddelt i grupper afhængig af graden af BSE.

Det Internationale Dyresundhedskontor (OIE) tildelte i 2011 Danmark status af land med ubetydelig risiko for BSE. Det betyder, at overvågningen er ændret og kun særlige risikodyr testes for sygdommen.