Antibiotikabehandling af slagtedyr

Laboratorie

Når dyrene er syge, skal de behandles med medicin, både så de ikke lider under sygdommen, og så de stadig kan producere mælk og kød. Der er et lavt forbrug af antibiotika i Danmark.

Syge dyr skal behandles, og derfor bruger landmanden antibiotika. Der er et lavt forbug af antibiotika i den danske oksekødsproduktion, og der arbejdes hele tiden på at sænke antibiotikaforbruget yderligere.

Hvad er antibiotika?

Antibiotika er effektive lægemidler, der bekæmper bakterielle infektioner. Antibiotika kan være smalspektrede, hvilket betyder, at de kun virker mod en bestemt gruppe af bakterier. Andre typer antibiotika er bredspektret og virker mod flere grupper af bakterier.

Fordelen ved bredspektrede antibiotika er, at de kan anvendes til behandling, før man ved, hvilke bakterier der forårsager infektionen.

Ulempen ved de bredspektrede antibiotika er, at de ofte også påvirker nyttige og uskadelige bakterier som fx bakterierne i tarmen. Et antibiotikum, særligt af den bredspektrede type, øger risikoen for udvikling af resistens.

Hvad er antibiotikaresistens?

Alle bakterier er resistente mod én eller flere antibiotika, og forskellige mekanismer kan være årsag til, at en bakterie er resistent overfor et antibiotikum. Der skelnes mellem to typer af antibiotikaresistens: Naturlig resistens og erhvervet resistens.

Når medierne omtaler antibiotikaresistens, er der oftest tale om erhvervet resistens. Den erhvervede resistens optræder, når en bakterie, som normalt ville kunne behandles med et bestemt antibiotikum, pludselig tåler stoffet, og derfor ikke hæmmes tilstrækkeligt. Den erhvervede resistens skyldes altid, at bakterien har fået ændret sin arvemasse, enten på grund af en mutation eller fordi den har fået overført arveegenskaber for resistens fra en anden bakterie, der var resistent.

Hvordan bremser vi udviklingen af antibiotikaresistens?

Den bedste måde at undgå resistensudvikling er ved at reducere antibiotikaforbruget til et minimum og anvende antibiotikum så målrettet som muligt, det vil sige smalspektrede typer af antibiotika. Brugen af antibiotika skal derfor anvendes efter princippet: Anvend så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

Danmark indførte derfor i 1995 overvågningsprogrammet DANMAP, der laver opgørelser over antibiotikaforbruget fra jord til bord, og undersøger forekomsten af antibiotikaresistens i dyr, fødevarer og mennesker hvert år.

Med programmet DANMAP overvåger myndighederne, hvor meget og hvordan antibiotika bruges til hvert enkelt dyr. Det er for at sikre, at antibiotika anvendes mest hensigtsmæssigt.

Læs mere om vejen til mindre resistens i dansk kvægbrug.

Kødet kan spores til slagteriet

Sporingssystemer er også vigtige for, at sygdomme hurtigere bliver opdaget, så det let kan spores, hvilken besætning dyrene kommer fra, og om andre dyr er syge. Sporingssystemet i kvægsektoren er meget velfungerende i Danmark. Det betyder, at kød kan spores tilbage til slagteriet og derfra til oprindelsesbesætningen.