Den danske landmand

Kvægstald

De danske landmænd bidrager betydeligt til eksport og vækst og er vigtige for økonomien i Danmark. Læs her om hvad der kendetegner dansk oksekødsproduktion.

I Danmark har vi en lang tradition for at dyrke jorden og opdrætte husdyr i respekt for naturen og det omkringliggende miljø. De danske landmand har været, og er til stadighed gode til at omsætte ny viden og nye metoder til praksis på deres gårde og bedrifter. Hvilket er vigtigt for et moderne landbrug.

På trods af at antallet af landbrug falder over tid, så bidrager danske landmænd forsat betydeligt til eksport og vækst i Danmark. På den måde er landbruget i dag stadig en central del af Danmarks økonomi og velstand.

I Danmark kommer oksekødet fra tre forskellige produktionsformer: Malkekvæg, kødkvæg og kalve. De tre produktionsformer er adskilte produktioner med forskellige systemer, og landmænd i Danmark har specialiseret sig indenfor det område, de arbejder med.

Hvordan er det at være kalvekødsproducent?

Få indblik i hvordan hverdagen ser ud for kalvekødsproducent Henrik Rasmussen.

Hvordan bliver en dansk kalv til en culotte?

Sikker fødevareproduktion, sporbarhed og dyretrivsel er nogle af kendetegnene ved den danske oksekødsproduktion. Læs hvordan maden bliver til fra kalven hos landmanden til culotten hos slagteren.