Økologisk mælk og oksekød

Køer

Det økologiske oksekød kommer typisk fra malkekøer, stude og kødkvæg. Med økologisk oksekød og mælk følger en række regler for foder, gødning, medicin og hvor længe kalven skal amme.

De tre almindeligste måder at producere økologisk oksekød på er ved at slagte:

Derudover findes der i Danmark en specialiseret økologisk slagtekalve- og ungtyreproduktion, hvor man ikke kastrerer tyrekalvene.

Reglerne for økologisk kød og mælk

De væsentligste regler for økologisk oksekøds- og mælkeproduktion er:

  • Ingen brug af pesticider og handelsgødning i marken
  • Dyrene skal på græs om sommeren mellem 15. april og 1. november
  • Alt foder skal være økologisk dyrket
  • Andel af grovfoder skal være minimum 60 pct.
  • Foderet skal være GMO-frit
  • Kalve skal have mælk i 3 måneder
  • Dyrene skal have motion hver dag
  • Kød og mælk fra dyr, der er blevet medicinbehandlet, skal tilbageholdes dobbelt så lang tid som i konventionelle besætninger

Læs mere om regler for økologisk mærkning.

Hvad er gødning?

Gødning er de næringsstoffer, som bliver tilført afgrøderne og den gødning, som konventionelle landmænd køber i sække kaldes handelsgødning. Handelsgødning bliver også kaldt for kunstgødning, selvom gødningen ikke er kunstig. Kvælstoffet i handelsgødningen kommer fra luftens naturlige indhold af kvælstof, og fosfor og kalium i gødningen udvindes fra miner verden over. På gødningsfabrikker bliver næringsstofferne samlet til koncentrerede gødningskorn, som er let for landmanden at sprede på marken. Gødning, som dyrene producerer i form af møg eller gylle, kaldes for husdyrgødning