Kalve der æder

Koen, kalven og tyren - Hvad er forskellen?

Hvad er oksekød lavet af? Og hvad sker der med malkekoen, når den ikke længere giver mælk? Koen, tyren og kalven bliver brugt til forskellige dele af fødevareproduktionen som kød, læder og mælk.

Ko

Hvad er en malkeko?

Når man snakker om malkekøer, så er det køer, der først og fremmest skal give mælk til mælkeproduktionen. Forskellen på en ko og en kvie er, at koen selv har fået en kalv, og derfor kan malkes.

Læs mere
oksekoedsgrafik

Hvor kommer oksekødet fra?

Tyrekalve, kvier fra malkekvæg og kalve fra kødkvæg bliver brugt til forskellige formål. I Danmark er der meget fokus på at opnå den bedste udnyttelse af kalvene. Læs mere om hvor oksekødet kommer fra.

Læs mere
Tyrekalve

Hvad bruges tyrekalve til?

I Danmark opfedes de fleste tyrekalve til slagtning. Der findes flere forskellige slags tyrekalve i Danmark. Der er både tyrekalve af malkerace, af kødkvægsrace og et miks heraf - kaldet krydsninger.

Læs mere
Køer

Økologisk mælk og oksekød

Det økologiske oksekød kommer typisk fra malkekøer, stude og kødkvæg. Med økologisk oksekød og mælk følger en række regler for foder, gødning, medicin og hvor længe kalven skal amme.

Læs mere