Køer på græs

Kødkvæg

Der er forskel på, hvor længe køer – økologiske såvel som ikke-økologiske - er på græs. Nogle landmænd lukker køerne på græs både dag og nat, mens andre køer kun er på græs i dagtimerne.

Alle økologiske malkekøer skal være på græs om sommeren. De økologiske køer skal være på græs mindst 6 timer dagligt i 150 dage i perioden fra 15. april til 1. november. Ved behandling, inseminering eller hvis vejret er dårligt, tager landmanden køerne ind i stalden. Ca. 11 pct. af malkekøerne er økologiske.

For de ikke-økologiske køer er der ingen regler for, hvornår køerne skal gå på græs.  Almindeligvis er de dog på græs i dagtimerne fra maj til sidst i oktober.

 

Samlet set kommer ca. 25 pct. af malkekøerne på græs.

 

Læs mere om forskellen på økologiske og konventionelle køer.

 

Køer på græs skal altid have mulighed for at søge ly og læ.

Hvor meget plads har koen på marken?

Det kaldes afgræsning, når køerne går på marken og spiser græs. For at kalde det afgræsning skal der være et minimumsareal af græs. Typisk er der behov for mellem 0,4 og 1 hektar græs per ko (1 – 2 fodboldbaner) for at der er græs nok. Ved afgræsning skal cirka en fjerdedel af koens foder bestå af græs.

Foderet må dog ikke udelukkende bestå af græs, så bliver kosten for ensidig. Derfor må landmanden supplere koens foder med andet grovfoder end græs, som eksempelvis majs og kraftfoder.