Opstaldning af kvæg

Kvier

Der findes forskellige opstaldningsformer for malkekvæg: Bindestalde, løsdriftsstalde, sengebåsestalde og stalde med dybstrøelse. Flere og flere køer går i løsdriftstalde, hvor de kan bevæge sig frit.

Løsdriftsstalde er langt den mest almindelige form for opstaldning af kvæg i Danmark. Her går køerne frit rundt mellem hinanden, og dyrene kan lægge sig og hvile i sengebåse eller på dybstrøelse, når de ønsker det. En moderne løsdriftsstald er lys og som regel med åbne sider, så der er masser af frisk luft.

I bindestalde står køerne bundet på række. De kan lægge sig og hvile, når de har lyst, men har ikke mulighed for at bevæge sig frit rundt i stalden.

Tilbage i 1988 havde kun 8 % af de danske malkekvægsbesætninger løsdriftsstalde. I dag er op mod 90 - 95 % af køerne opstaldet i løsdriftsstalde. Det forventes, at stort set alle malkekøer vil gå i løsdrift inden for en kort årrække. Bindestalde udfases frem til 2027, hvor staldsystemet bliver forbudt