Køer på mark

Kvægets liv i stalden og på marken

Det er vigtigt, at dyrene trives hele deres liv. Læs hvordan forholdene er for køer, kalve og tyre, inden de bliver til oksekød.

Kvier

Opstaldning af kvæg

Der findes forskellige opstaldningsformer for malkekvæg: Bindestalde, løsdriftsstalde, sengebåsestalde og stalde med dybstrøelse. Flere og flere køer går i løsdriftstalde, hvor de kan bevæge sig frit.

Læs mere
Kødkvæg

Køer på græs

Der er forskel på, hvor længe køer – økologiske såvel som ikke-økologiske - er på græs. Nogle landmænd lukker køerne på græs både dag og nat, mens andre køer kun er på græs i dagtimerne.

Læs mere