Køer på mark

Kvægets liv i stalden og på marken

Det er vigtigt, at dyrene trives hele deres liv. Læs hvordan forholdene er for køer, kalve og tyre, inden de bliver til oksekød.

Kvier

Opstaldning af kvæg

Der findes forskellige opstaldningsformer for malkekvæg: Bindestalde, løsdriftsstalde, sengebåsestalde og stalde med dybstrøelse. Flere og flere køer går i løsdriftstalde, hvor de kan bevæge sig frit.

Læs mere
Kødkvæg

Køer på græs

Der er stor forskel på, hvor meget køer går på græs. Men det er altid vigtigt, at der er plads og græs nok til den enkelte ko. Læs mere om reglerne for køer på græs.

Læs mere