Foder - se hvad koen spiser

Korn

Koens kost består af flere forskellige typer foder. Foderet skal sikre, at koen får det rigtige at spise, uden at det koster unødvendigt i ressourcer. Se forskellen på grovfoder, kraftfoder og vitamintilskud.

Koens foder består af flere elementer: Grovfoder, kraftfoder og mineral- og vitamintilskud.

Mange steder blandes alle elementer sammen i én fodervogn – så kaldes det for fuldfoder. Grovfoderet er som regel græs eller ensilage, men kan også være hvedeklid, mask, rapskager og roepiller. Det er alt sammen restprodukter fra fremstillingen af mel, øl, madolie og sukker. Koen kan altså udnytte energi fra produkter, som ellers ikke ville blive spist. Kraftfoderet kan også bestå af biprodukter, herunder sojaskrå, rapskager og solsikkeskrå. Derudover består kraftfoder normalt også af for eksempel korn, majs og ærter.

Læs mere om hvordan ressourcebesparende foder er bedre for klimaet