Dyrevelfærd for køer i stald og på græs

Kobørster

Langt de fleste kalve og køer går i moderne, åbne og lyse stalde, hvor der er fri adgang til foder, vand, hvile og hudpleje. De danske landmænd og myndighederne arbejder for dyrevelfærd og for at dyrenes trivsel hele tiden forbedres i stalden og på græs.

En vigtig del af danske kvæglandmænds arbejde er netop at sørge for, at deres køer trives bedst muligt. Gennem en lang årrække har danske kvæglandmænd, myndigheder og forskningsinstitutioner arbejdet for at forbedre forholdene for slagtekøer og malkekvæg. Dette i forhold til at forbedre kvægets sundhed og trivsel i staldene.

Der er mange muligheder for at komme ud og besøge en gård og se, hvordan køerne trives.

Frisk foder og vand i staldene

I staldene har malkekøer roterende børster, de kan klø sig på. Der er ventilatorer, der supplerer den naturlige luftventilation i staldene, så der også i den varme sommerperiode opretholdes en behagelig temperatur for dyrene.

Køerne har adgang til frisk foder næsten hele døgnet rundt, og køerne skal altid have adgang til frisk, rent vand. Det er vigtigt, at køerne kan stå godt fast på gulvene, derfor sørger automatiske skrabere, gummibelægning og små riller i gulvet for, at gulvene er rene, og at køerne ikke skrider.

Der er desuden krav om, at der skal være en sengebås per ko, og at alle køer har adgang til et blødt, rent og tørt sted at ligge, når de har behov for hvile og ikke er på græs. Køer har et stort behov for at kunne hvile sig, og de ligger gerne ned i over 10 timer om dagen.

Læs mere om indretning af stalde til kvæg.

Danske kødkvæg kommer på græs

Alle danske kødkvæg får lov til at nyde den danske sommer - og det samme gælder de økologiske malkekvæg. Hvor meget koen skal være på græs afhænger af, om det er en malkeko eller kødkvægsko, og om den er økologisk eller konventionel.

Læs mere om køer på græs.

Om vinteren går de fleste kvæg frit rundt på et dybstrøet areal i en åben og ventileret stald med adgang til motion. Desuden græsser en stor del af kødkvæget i Danmark på naturarealer, der er områder som enge og skove, hvor køerne passer græsset. Det øger trivslen for køerne, fordi det bløde græsunderlag plejer klovene, de får en mere naturlig adfærd og bedre mulighed for daglig motion.