køer på mark

Dyrevelfærd på gården

Gode forhold i stalden og på marken er vigtige for, at køerne og kalvene trives. Det gælder både for økologiske og  konventionelle kvægbrug.

Kobørster

Dyrevelfærd i stald og på græs

Langt de fleste kalve og køer går i moderne, åbne og lyse stalde, hvor der er fri adgang til foder, vand, hvile og hudpleje. De danske landmænd og myndighederne arbejder for, at dyrenes trivsel hele tiden forbedres i stalden og på græs.

Læs mere
køer

Hvad er forskellen på økologiske og konventionelle køer?

Der er forskellige regler for, hvornår køerne skal på græs, og hvordan staldene skal indrettes, alt efter om det er en økologisk eller en konventionel oksekødsproduktion.

Læs mere
Dyrevelfærd kontrolleres

Sådan kontrolleres dyrevelfærd

Danske landmænd og danske slagterier har fokus på at opretholde høj dyrevelfærd for kvæget. Den danske lovgivning er også med til at sikre, at dyrene har det godt, og at det er let at tjekke efter, om reglerne for dyrevelfærd bliver overholdt ude på bedrifterne og på slagterierne.

Læs mere