Sådan aflives koen

Kvægstald

Der er meget specifikke regler for, hvordan en aflivning skal foregå. Aflivning af kvæg skal ske på en forsvarlig måde. Koen skal være bedøvet, og det skal ske hurtigt og så smertefrit som muligt.

Landmanden, som bliver nødsaget til at aflive et kvæg, skal følge bestemte regler for aflivningen. Slagterier skal have tilladelse til at aflive dyr, og det kræver bl.a. at slagterimedarbejdere skal gennemføre et kursus i, hvordan dyrene bedøves og aflives så hurtigt og skånsomt som muligt.

Alle kreaturer skal bedøves inden aflivning

Både på gården og på slagteriet må dyr kun aflives efter bedøvelse, hvilket normalt sker ved brug af en penetrerende boltpistol. Metalbolten fra boltpistolen skydes ind i dyrets hjerne, så dyret slås bevidstløs. Selve aflivningen sker straks efter, at pulsåren skæres over, og blodet løber af kroppen.

Læs mere om hvordan en slagtning af kvæg foregår.

Vil du læse mere om almindelig og rituel slagtning?