Landskab med køer

Aflivning og dødelighed

I dansk landbrug arbejdes der målrettet for, at så få dyr som muligt dør af sygdomme i opvæksten. Slagterierne må ikke aflive kvæget uden at følge et bestemt sæt regler, der er lavet for at skåne slagtedyrene mest muligt.

To køer

Dødeligheden skal ned

I slagte- og malkeproduktioner er der, som i andre animalske produktioner, nogle af dyrene der dør. Årsagerne kan være mange, men myndigheder og landmænd arbejder på at få niveauet så langt ned som muligt.

Læs mere
Kvægstald

Sådan aflives koen

Der er meget specifikke regler for, hvordan en aflivning skal foregå. Aflivning af kvæg skal ske på en forsvarlig måde. Koen skal være bedøvet, og det skal ske hurtigt og så smertefrit som muligt.

Læs mere