Køer på grønt græsningsareal

Koens miljøpåvirkning

Køer, der går ude i naturområder og græsser og lægger kokasser vedligeholder og plejer naturen på en uundværlig måde. Se, mere om, hvordan det kan være og find ud af, hvor du kan opleve en ko i naturen.

 

Tre køer

Kvæg som naturplejere

Køerne er rigtig gode til at tage sig af naturen. I Danmark har vi forskellige naturarealer som enge, strandenge, overdrev, heder og moser. For, at de naturområder kan bevare mangfoldigheden af dyr og planter skal de have pleje fra dyrene.

Læs mere
Køer

Smag på landskabet

Kom med ud og smag på landskabet. Foreningen Smag på Landskabet vil have danskerne ud i naturen og tættere på dyrene, planterne og producenterne.

Læs mere