Hvad bruger man koen til?

Oksekødsgrafik

En klimaeffektiv oksekødsproduktion kræver, at der er effektivitet i hele kæden frem til køledisken. Det handler om at sikre et minimalt spild af de ressourcer, som bruges til produktion af mælk og kød. Samtidig gælder det om at optimere på udnyttelsen af alle dele fra koen, så koen ikke alene giver mælk og bøffer men også fx læder og medicin. Læs mere om oksekødets miljøbelastning.

Al fødevareproduktion og menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Når man skal opgøre, hvor klimavenlig en produktion er, handler det ikke kun om udledningen af drivhusgasser igennem opvæksten og ved produktionen. Det er også vigtigt at indregne, hvad koen bliver brugt til udover bøffer for at få et samlet indtryk af kødets klimapåvirkning.

Rapporten ’Environmental impact of beef’ fra Aarhus Universitet tager udgangspunkt i 13 forskellige oksekødssystemer og deres miljøpåvirkning ud fra 6 områder, herunder klimapåvirkning.

Oksekødsproduktion

Kvæg er også tunger, læder og biodiesel

Når det gælder udnyttelse og optimering af alle dele af dyret, er de danske slagterier godt med. Alt bliver optimeret og intet går til spilde. 

Udover at bruge kødet fra kvæget, bliver huden brugt til læder, blodet til medicin, restkødet bruges til minkfoder, og vomindholdet på dyret bruges til produktion af biodiesel og biogas. Ved at udnytte hele koen til foder, energi, medicinske produkter og lædervarer som sko og bilsæder, bliver den samlede påvirkning fordelt på mange produkter. Danmark eksportere også mange dele af dyret til andre lande, så alle dele af koen bliver brugt.

Når malkekoen bliver klimakød

De fleste køer i Danmark - hele 80 pct. - kommer fra malkeproduktionen. Det hakkede oksekød, der bliver produceret i Danmark kommer hovedsageligt fra danske malkekøer. Når køerne ikke længere leverer nok mælk, bliver de slagtet og ofte lavet til hakket kød. På den måde udnyttes koens ressourcer både til kød og mælkeproduktion, og den samlede klimapåvirkning bliver mindre. Den danske mælkeproduktion er desuden blandt Europas og dermed verdens mest klimaeffektive. Det er den blandt andet, fordi de danske malkekøer har en høj udnyttelse af foderet og giver meget mælk.