Fra foder til bøf

Kvæg i stald

Det kræver mange ressourcer at fremstille foder til husdyrproduktion, og det belaster klimaet i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt, hvad foderet består af, og hvordan det bliver udnyttet bedst for at mindske klimapåvirkningen.

Fremstilling af foder er noget af det, der sammen med drivhusgasudledning, påvirker klimaet mest, og derfor har udnyttelsen af foderet stor betydning for produktionens klimapåvirkning. Hvis foderforbrug per kilo kød reduceres, sker der samtidig et fald i klimaaftryk for hvert kilo kød.

Hos landmanden er der gennem årene blevet udviklet på dyrkning og fodersammensætningen, så landmanden i dag dyrker foder med den mindst mulige klimaudledning. Det skyldes bl.a., at der er blevet forædlet på planterne, og så er dyrkningsmetoderne blevet optimeret. Ligeledes er indholdet i foderet blevet sammensat, så det udnyttes bedst muligt af kvæget.

Se hvor meget CO2 en dansk ko udleder.