Forskere overdriver køds effekt på klimaet

Udledning af CO2-endheder fra produktion af kød fremstilles i medierne ofte som at være større end CO2 udledningen fra transportsektoren. Det er en forkert konklusion, som bygger på en fejlagtig udtalelse i en rapport fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, fra 2006. I denne står, at husdyrsektoren står for 18 procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser målt i CO2-enheder. Og det er ifølge rapporten højere end tallene for transportsektoren.

Men sammenligningen er baseret på to forskellige opgørelsesmetoder, hvilket DR’s Detektor tidligere har skrevet i forbindelse med et faktatjek af en lignende påstand i dokumentarfilmen Cowspiracy.
Det er to forskellige måder at måle drivhusgasser på. Det, forskerne gjorde i forhold til husdyrsektoren, var en fuld livscyklus-analyse, hvor de så på alle de forskellige komponenter, som er inkluderet i husdyrproduktion - også de indirekte, eksempelvis produktionen af foder. Og det er forkert at sige, at der er tale om kødindustriens udledning, for tallet dækker over verdens samlede husdyrhold. Det vil altså også sige produktion af eksempelvis æg, mælkeprodukter og skind.
For transportsektoren tog forskerne tallet fra en IPCC-rapport. Men det tal dækker alene den direkte udledning fra de fossile brændstoffer, som bruges til at drive motorerne på skibe, fly, biler og toge. De medregner for eksempel ikke den udledning, som hører med i produktionen af biler.

FAO har nedjusteret andel fra kød
De 18 procent nedjusterede FAO i en ny rapport fra 2013 til 14,5 procent. I samme rapport har forskerne droppet sammenligningen med transportsektoren.