Det klimaneutrale slagteri

Det klimaneutrale slagteri

Slagterier udleder også CO2, men der kan gøres mange ting for at sænke det samlede CO2-udslip fra oksekødsproduktionen. Fx kan dele af koen, som ikke egner sig til mad, bruges til bio-brændsel.

Det at drive et slagteri kræver naturligvis energi, hvilket medfører udledning af CO2, så et klimaneutralt slagteri betyder ikke, at slagteriet slet ikke forbruger energi.

Det betyder derimod, at slagterierne udnytter vomindholdet og huder fra oksekøds- og mælkeproduktionen til andre produkter end fødevareprodukter. Det vil sige, at et slagteri er klimaneutralt, når det energiforbrug og den klimapåvirkning, som slagteprocessen forårsager, mere end opvejes ved at huderne udnyttes, og ved at der produceres energi, når vomindholdet sendes til biogas.

Se hvor meget CO2 en dansk ko udleder.

Når kødet ikke egner sig til mad

Slagtekroppen udnyttes på forskellig vis og til forskellige produkter. Det er mest optimalt at bruge det slagtede dyr til fødevareprodukter, men det er ikke alle dele af dyret, der egner sig som mad til mennesker. Ved også at udnytte fx dyrets vomindhold til bioenergi og huderne til sko og bilsæder, optimeres afsætningen, og miljøbelastningen fordeles på mange produkter.

Det klimaneutrale slagteri