Luftfoto landskab

Hvordan påvirker dansk oksekød klimaet?

Det danske oksekød er blandt verdens mest klimavenlige. En af grundene er, at Danmark har en effektiv produktion med høj foderoptimering og sunde dyr. Og så er den danske geografi og klimaet velegnet til oksekødsproduktion.

Oksekødsgrafik

Hvad bruger man koen til?

En klimaeffektiv oksekødsproduktion kræver, at der er effektivitet i hele kæden frem til køledisken. Det handler om at sikre et minimalt spild af de ressourcer, som bruges til produktion af mælk og kød. Samtidig gælder det om at optimere på udnyttelsen af alle dele fra koen, så koen ikke alene giver mælk og bøffer men også fx læder og medicin. Læs mere om oksekødets miljøbelastning.

Læs mere
Kvægstald

Hvor meget CO2 udleder en ko

Der er stor forskel på, hvor meget forskellige oksekødsproduktioner påvirker klimaet. Det danske oksekød påvirker klimaet betydelig mindre end de fleste produktioner i resten af verden. Se hvor meget CO2 en dansk ko udleder sammenlignet med køer i andre lande.

Læs mere
Kvæg i stald

Fra foder til bøf

Det kræver mange ressourcer at fremstille foder til husdyrproduktion, og det belaster klimaet i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt, hvad foderet består af, og hvordan det bliver udnyttet bedst for at mindske klimapåvirkningen.

Læs mere
Overskud fra slagtningen bliver til energi

Overskud fra slagtningen bliver til energi

De danske slagterier har formået at øge energieffektiviteten, så der produceres langt flere kilo pr. kilowatt-time.

Læs mere
Det klimaneutrale slagteri

Det klimaneutrale slagteri

Slagterier udleder også CO2, men der kan gøres mange ting for at sænke det samlede CO2-udslip fra oksekødsproduktionen. Fx kan dele af koen, som ikke egner sig til mad, bruges til bio-brændsel.

Læs mere

Forskere overdriver køds effekt på klimaet

Udledning af CO2-endheder fra produktion af kød fremstilles i medierne ofte som at være større end CO2 udledningen fra transportsektoren. Det er en forkert konklusion, som bygger på en fejlagtig udtalelse i en rapport fra FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, fra 2006. I denne står, at husdyrsektoren står for 18 procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser målt i CO2-enheder. Og det er ifølge rapporten højere end tallene for transportsektoren.

Læs mere