Danske regler for sporbarhed

Fra øremærke til label

Det er centralt for høj fødevaresikkerhed, at der er optimal hygiejne på slagteriet og sikker sporbarhed af oksekødets oprindelse. Danmark følger de generelle mærkningsregler for okse- og kalvekød slagtet i EU. Det betyder, at du altid kan se, hvor kødet kommer fra, og hvor kvæget er blevet slagtet.

I Danmark følger vi de generelle mærkningsregler for okse- og kalvekød slagtet i EU, som kræver oplysning om:

  • Landet hvor kvæget er født
  • Det eller de lande kvæget er opvokset i
  • Landet hvor kvæget er slagtet og slagteriets autorisationsnummer
  • Landet hvor kødet er opskåret, samt opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer

Hvis kvæget er født, opvokset og slagtet i samme land er det tilstrækkeligt at angive oprindelseslandet.

Læs mere om sporbarhed.