Økologisk kød

Dansk økologimærke

Forskellen på økologisk kød og konventionelt kød handler både om, hvor meget dyrene går ude, det foder køerne spiser, og hvordan de må medicineres.

Økologisk kvæg adskiller sig fra konventionelle kvæg ved, at dyrene skal være på græs mindst 6 timer om dagen fra perioden 15. april til 1. november, når vejrforholdende tillader det, og mindst 150 dage om året. I stalden skal der være adgang til daglig motion og frisk luft.

Tyre, køer og kalve i den økologiske produktion skal fodres med 100 % økologisk foder. Transporttiden til slagteriet er på maksimum 8 timer.

Der er også andre regler for brug af medicin i den økologiske produktion end i den konventionelle. Der er således dobbelt tilbageholdelsestid, hvis et økologisk kvæg behandles med antibiotika i forhold til konventionelle kvæg. Endelig går kalvene sammen med deres mor minimum 24 timer, inden de adskilles.

Læs mere om økologisk mærkning på mad.