Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Mærket, der hedder "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" betyder, at der er stillet højere krav til dyrevelfærden hos køer og kalve.

Mærkningen Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse gælder kun for kødkvæg. Mærkningen stiller skærpede krav til dyrevelfærden hos køer og kalve.

Køer og kalve skal blandt andet have fri adgang til græsning 5½ måned om året, svarende til kravet for økologiske kvæg. Der er også specifikke krav til, hvor meget plads hvert dyr skal have i stalden og på marken, og hvordan staldmiljøet skal være.

Læs mere om mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.