Salmonella og E. Coli

Reagensglas

De fleste bakterier er ganske harmløse, men nogle bakterier nedbryder og ødelægger fødevarer, og enkelte kan gøre mennesker syge. Det gælder for eksempel sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella og E. coli 0157.

Bakterier er både ven og fjende

Der findes bakterier og andre mikroorganismer overalt. De er en del af naturen, og mennesket kan ikke eksistere uden dem. Bakterierne findes også på og i mange af vores fødevarer. De fleste bakterier er ganske harmløse, men nogle bakterier nedbryder og ødelægger fødevarer, og enkelte kan gøre mennesker syge. Det gælder for eksempel sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella og E. coli 0157.

De sygdomsfremkaldende bakterier fordærver typisk ikke maden – du kan altså ikke se, lugte eller smage, om der er farlige bakterier i maden.

Læs mere om, hvordan du bør håndtere kødet i køkkenet.

E. coli niveauet er lavt i Danmark

Salmonella og E. coli 0157 (VTEC) er to sygdomsfremkaldende bakterier, som af og til findes i oksekød.

Danmark har i mange år arbejdet målrettet med at sænke niveauet af Salmonella i produktionen af kød, hvilket har givet gode resultater: Kun 1,5% af salmonellatilfældene blandt danskerne i 2017 skyldes dansk oksekød.

E. coli 0157 er en blandt flere sygdomsfremkaldende E. coli bakterier (også kaldet VTEC), der giver alvorlig sygdom hos mennesker. Der har i flere lande bl.a. USA, Japan og Tyskland været store sygdomsudbrud, forårsaget af E. coli 0157. Danmark har endnu ikke haft et større udbrud af E.coli 0157, og niveauet af bakterien anses for at være meget lavt.

Læs mere om, hvordan den danske oksekødsbranche arbejder på at begrænse sygdomme.

Zoonoserapporter

Sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker, kaldes zoonoser. Salmonella er et eksempel på en zoonose. Hvert år udgiver DTU Fødevareinstituttet en zoonoserapport som indeholder en opsummering af forekomsten af zoonotiske bakterier i fødevarer, dyr og mennesker i Danmark.