Sådan kontrolleres det danske kød

Fødevarekontrol

Dyrenes sundhed er vigtigt for kødets kvalitet og for din fødevaresikkerhed. Derfor kontrollerer myndighederne landmandens arbejde med dyrene og hygiejnen i både stalden og på slagterierne.

Skarp kontrol sikrer kvaliteten

I Danmark er det kødkontrollen, der kontrollerer, at virksomhederne har styr på produktionen og hygiejnen. Kødkontrollen sikrer samtidig, at dyrenes sundhed er, som den skal være ifølge lovgivningen.

 Lovgivningen i Danmark stiller strenge krav og dækker hele produktionskæden fra stald til slagteri. Kødet skal altid være mærket med oprindelse, så myndighederne og forbrugerne kan se, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og pakket.

Egenkontrol skal hjælpe virksomhederne til bedre hygiejne

Alle fødevirksomheder har pligt til udføre egenkontrol. Ved egenkontrol skal virksomhederne systematisk holde øje med områder som bl.a. rengøring, beskyttelse mod skadedyr, medarbejdernes personlige hygiejne, temperaturer for nedkøling og varernes mærkning.

I Danmark skal virksomhederne tage udgangspunkt i metoden HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). HACCP-metoden er en international anerkendt metode til egenkontrol, som skal organisere fødevarekontrol og sikre, at hygiejnen på slagterierne ligger på et højt niveau. Alle fødevarevirksomheder har et overvågningsprogram til systematisk gennemgang af hygiejnen, som myndighederne følger op på.

I Danmark bruger slagterierne også en BSE-sikker slagtemetode, der skal hindre spredning af kogalskab. Kød fra danske kreaturer er desuden hormonfrit.

HACCP, fødevarekontrol og en række andre tiltag udføres for at undgå sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer. Det er alle faktorer, der styrker den danske fødevaresikkerhed.

Veterinærkontrollen følger op på virksomhedens egenkontrol, både ved aftalte og uanmeldte tilsyn.

Læs mere om egenkontrol.

Kontrol fra myndighederne

 

Kødkontrollen er dyrlæger og tilsynsteknikere, der er ansat i Fødevarestyrelsen. Det er kødkontrollen, der kontrollerer sikkerheden af okse-og kalvekød fra stalden til slagteriet.

Ude på bedrifterne sikrer veterinærkontrollen, at landmanden selv holder løbende øje med, om der er udbrud af sygdomme blandt dyrene, og at alle de data, som landmanden skal indsamle bliver nedskrevet. Derudover tager veterinærkontrollen også prøver for at undersøge koncentrationen af blandt andet reststoffer.

Læs mere om kødkontrollen.