Overvågning af reststoffer i kødet

Overvågning af reststoffer i oksekød

Når landbrugsdyr bliver syge, kan det være nødvendigt at give dem medicin, og det kan i en periode spores i dyret som såkaldte reststoffer. Det er vigtigt at overvåge reststofferne i slagtedyrene for at opretholde fødevaresikkerheden.

Overvågning af reststoffer i oksekød

Reststoffer kan både være rester af medicin fra dyr, der er blevet behandlet og kemiske forbindelser, som dyret har optaget eller slagtekroppen har været udsat for. Reststoffer er uønskede stoffer, der kan påvirke fødevaresikkerheden.

Det er vigtigt at overvåge reststofferne i slagtedyrene for at opretholde fødevaresikkerheden. Indholdet af reststoffer i okse- og kalvekød må ikke være højere end de grænseværdier, som myndighederne i Danmark og EU har fastsat.

Danmark har et overvågningsprogram, der kontrollerer indholdet af reststoffer.

Overvågningsprogrammet kontrollerer reststofferne:

  • Antibiotika og andet lovlig medicin
  • Forbudte stoffer, herunder hormoner og vækstfremmende stoffer
  • Pesticider, herunder dioxiner og dioxinlignende stoffer
  • Tungmetaller

Det er Fødevarestyrelsen, der gennemfører overvågningsprogrammet. Derudover tager virksomhederne selv løbende prøver for antibiotika. Fødevarestyrelsen udarbejder hvert år en oversigt som viser, hvor mange analyser, der er lavet på kvæg, og hvilke reststoffer, der er fundet.