Vaske hænder

Fødevaresikkerhed

Koens sygdom og menneskets sundhed er to sider af samme sag. Hvis de dyr, som du spiser ikke er opdrættet under ordentlige og hygiejniske forhold, risikerer du at blive syg af at spise maden. Derfor er det nødvendigt, at både virksomheder og myndigheder hele tiden holder styr på fødevaresikkerheden fra stald til køledisk.

Korn

Hvad er fødevaresikkerhed?

Mad skal være sikkert at spise og fri for sygdomme og uønskede bakterier. Derfor gør de danske myndigheder og virksomheder mest muligt for at holde fødevarerne fri for sygdomme. Læs mere om reglerne for fødevaresikkerhed og dansk oksekød

Læs mere
Fødevarekontrol

Sådan kontrolleres det danske kød

Dyrenes sundhed er vigtigt for kødets kvalitet og for din fødevaresikkerhed. Derfor kontrollerer myndighederne landmandens arbejde med dyrene og hygiejnen i både stalden og på slagterierne.


Læs mere
Reagensglas

Salmonella og E. Coli

De fleste bakterier er ganske harmløse, men nogle bakterier nedbryder og ødelægger fødevarer, og enkelte kan gøre mennesker syge. Det gælder for eksempel sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella og E. coli 0157.

Læs mere
Overvågning af reststoffer i oksekød

Overvågning af reststoffer i kødet

Når landbrugsdyr bliver syge, kan det være nødvendigt at give dem medicin, og det kan i en periode spores i dyret som såkaldte reststoffer. Det er vigtigt at overvåge reststofferne i slagtedyrene for at opretholde fødevaresikkerheden.

Læs mere